Publicaties


Een kleine selectie van de vele publicaties:

Alex van Amerongen: 'Cortege en Rondeau',
uit "Mens en melodie", jaargang XI/1, januari 1956, pagina 25-26

Jan van Dijk: 'Concert voor pianola en orkest',
uit "Pianola's", periodiek van de Nederlandse Pianola Vereniging, 1981, pagina 92-97

A.D. Fokker en Jan van Dijk: 'Expériences musicales avec les genres musicaux de Léonard Euler contenant la septième harmoniques', uit "Recherches Musicales Théoriques et Pratiques", Extrait de Tone X, 1951, pagina 133-146.

Adriaan Fokker: 'Neue Musik mit 31 Tönen',
uit "Orpheus Schriftreihen zur Grundfragen der Musik" Band 5, 1966, pagina 25,29 en 86.

Marinus Kasbergen: 'Jan van Dijk's Zwartbaard',
uit "Polyhymnia", december 1958,

Antoon Maessen: 'Jan van Dijk, componist',
uit "Brabantia", 1981 no.4, pagina 153-156

W. Stigter: 'Ars Vivendi',
uit "Algemeen Maçonniek Tijdschrift" XXXI/16, mei 1977, pagina 364 - 368

C. van Eijndhoven: 'Jan van Dijk ( 1918 - ) en zijn merkwaardig beiaardoeuvre'
uit "Magazine jaargang V/ trimester 2", 1999, Vlaamse Beiaard Vereniging, gehele magazine

J. den Ouden: 'Stille Ontmoeting met Jan van Dijk',
Biografie, Uitgeverij De Steensplinter, 2000

F. Mollinger van Eeden: Interview met Jan van Dijk
Verkrijgbaar op CD's in eigen beheer

Uit de vele pianowerken is een selectie gemaakt die in het jaar 2000 onder het Erasmus label is verschenen als een dubbel-CD met de naam "Pianoworks". Hierover leest u hier meer.