Een korte kroniek

Een muzikaal leven in jaartallen1918 - 2016
Geboren op 4 juni 1918 in Oostzaan
Overleden 25 november 2016 in Zwijndrecht


Studie:


1927-1930
Pianoles van Jb.I. Hovenier

1930-1935
Pianoles van Henk Zanen
Vioolles van Joh. van de Woude
Eerste composities: trio's en pianostukken (vernietigd in 1935)

1935
Muziekschool 'Toonkunst' in Rotterdam:
Pianoles van Emile Eberle
Nieuwe start composities
Eerste kennismaking met Willem Pijper

1936-1941
Conservatoriumstudie in Rotterdam:
Piano - Jan Callenbach
Viool & altviool - Johan Warnars
Compositie & directie - Willem Pijper

Buiten het conservatorium:
Orgel - Ferd. Timmermans

1941-1946
Voortgezette studie bij Willem Pijper

Leraar:


1942-1944
Leraar muziekschool 'Toonkunst' in Rotterdam. (Verbonden aan het conservatorium)

1946-1962
Leraar Rotterdams Conservatorium:
harmonieleer, contrapunt, hoofdvak theorie en compositie
Leraar aan de muziekschool:
piano

1955-1983
Leraar Brabants Conservatorium in Tilburg:
hoofdvak theorie, compositie, orkestratie.

1962-1977
Leraar Koninklijk Conservatorium in Den Haag:
hoofdvak theorie, analyse en algemene theoretische vorming

Uitvoerend musicus:


1936-1993
Kerkorganist, dirigent en begeleider van diverse amateurkoren en -orkesten

Muziekrecensent:


1960-1967
Bij het Algemeen Handelsblad
1947-1995
Bijdragen aan diverse boeken en tijdschriften

Bestuurlijke & muzikale activiteiten (1947 tot 2016):


.Examinator, later tevens lid regelingscommissie Staatsexamens voor Muziek
.Jurylid voor contrapunt, fuga, harmonie, analyse en compositie aan de conservatoria in Brussel en Gent
.Jurylid bij diverse muziekwedstrijden (waaronder blaasmuziekconcoursen)
.Lezingen en gastcolleges
.Talrijke bestuursfuncties op het gebied van cultuurbeleid. (Waaronder de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging, het Genootschap van Nederlandse Componisten en Culturele Raden)
.Medeoprichter van enkele 'Jeugd en Muziek'-afdelingen
.Idem van het Gouds Symphonie Orkest
.Idem van de Nederlandse Pianola Vereniging

Prijzen:


1959
Visser Neerlandia-prijs (voor Concertino I voor piano & orkest)
1969
Visser Neerlandia-prijs (voor Jardin public voor fluit & orkest)
1970
Willem Pijper-prijs (voor Musica Sacra II)
1981
Cultuurprijs van provincie Noord-Brabant (voor zijn gehele muzikale oeuvre)
1991
Ereburgerschap van de stad Gouda (voor muzikale verdiensten aan de Goudse gemeenschap)
1999
Hertog Jan-prijs van de provincie Noord-Brabant (voor zijn verdiensten op muzikaal gebied voor deze provincie)

Een lang muzikaal leven kort samengevatJan van Dijk, geboren op 4 juni 1918 in Oostzaan, overleden op 25 november 2016 in Zwijndrecht.

Jan van Dijk was componist, dirigent, pianist en theoreticus. Hij doceerde aan de conservatoria van Rotterdam, Tilburg, Den Haag en Amsterdam (Compositie, harmonie, contrapunt, analyse, hoofdvak theorie der muziek).
Jan van Dijk was jurylid aan de conservatoria van Gent en Brussel. Hij dirigeerde lange tijd het Gouds Symfonie-orkest; hij was muzikaal medewerker van dagbladen, tijdschriften en boekpublicaties. Bovendien was Jan van Dijk zeer actief op het gebied van (kunst)onderwijs en (kunst)beleid.

Jan van Dijk studeerde piano aan het conservatorium van Rotterdam bij Jaap Callenbach en studeerde compositie en directie bij Willem Pijper.
Een groot muzikaal oeuvre laat Jan van Dijk na, in totaal 1264 opusnummers, waaronder: 18 symfonieën, 12 strijkkwartetten, 7 pianosonates, 75 sonatines voor piano.

Hij schreef symfonische gedichten - ook voor symfonisch blaasorkest - o.a. Wallenstein en Breeroo. Veel koorwerken heeft hij gecomponeerd, ook voor koor en orkest.
Hij toonzette de 150 Psalmen voor diverse a capella (koor)formaties. Solo-concerten heeft hij gecomponeerd, waaronder een Concerto voor pianola en orkest.
Voorts schreef Van Dijk kamermuziek, soms in 'vreemde' bezettingen, ook orgelwerken en werk in het genre der 31-toons-muziek. Een uitgebreid beiaard-oeuvre heeft hij op zijn naam staan.
Menig werkstuk voor amateur-muziek-beoefenaars bedacht hij, goed speelbaar, tot genoegen van deze groep zangers en spelers.

Jan van Dijk ontving tweemaal de Visser Neerlandia-prijs, de Willem Pijper-prijs, de Cultuurprijs van de provincie Noord-Brabant en de Hertog Jan-onderscheiding van de provincie Noord-Brabant. Hij was ereburger van de gemeenten Gouda en Tilburg, ere-Meester der Vrijmetselaarsloge "De Waare Broedertrouw" te Gouda.

(Jan van Dijk was getrouwd, had 1 getrouwde zoon, 1 getrouwde kleinzoon en 1 achterkleindochter.)