De Stichting

Stichting Jan van Dijk - Muziekwerken


Inschrijving KvK onder nummer 11049960

In het jaar 2001 werd de Stichting Jan van Dijk - Muziekwerken in het leven geroepen.
De Stichting zetelt in Zwijndrecht.
Het doel van de Stichting is het inventariseren, catalogiseren, (doen) bewaren en beheren van de muziekwerken en geschriften van de Nederlandse componist Jan van Dijk, geboren 4 juni 1918 te Oostzaan.

Bovendien is het doel het (doen) openbaarmaken, het (doen) vermenigvuldigen en het (doen) uitvoeren van genoemde werken, ook middels beeld- en geluidsdragers.

Tot 2016, was Jan van Dijk zelf voorzitter van de Stichting.
Na zijn dood heeft Ijsbrand van Dijk, zoon van de componist, deze taak overgenomen.
De leden van de Stichting zijn de erven van Jan van Dijk, collega's en vrienden.

Het secretariaat van de Stichting bevindt zich in Zwijndrecht.
Hier kunt U terecht voor informatie en bestellingen.

Het secretariaat


Stichting Jan van Dijk - Muziekwerken
T.a.v. A.IJ.van Dijk
Nieuwstraat 9
3332 BJ Zwijndrecht

Telefoon: 078 612 7526
E-mail: ij.dijk@hotmail.com

Het rekeningnummer van Stichting Jan van Dijk - Muziekwerken is NL86INGB0006180476 (BIC: INGBNL2A).


Informatie


Voor meer informatie, zie ook :

- CD's in eigen beheer.
- De werken van Jan van Dijk.
- Publicaties.
- De manuscripten zijn ondergebracht bij het Nederlands Muziek Instituut te Den Haag.